De lezing verkent wereldwijd ondernemerschap door de lens van het eco-merk Dzukou, dat tijdens de pandemie werd opgericht. We zijn begonnen met het ontwerpen van ons merk na het uitvoeren van etnografische marktonderzoeken en gebruikersonderzoeken om de marktkloof te vinden waar we wilden inpassen. We hebben ook onze producten gepland en onze productmix gestrategiseerd om efficiënt op te starten. Dat is precies het moment waarop de wereldwijde Covid-19-pandemie toesloeg. Vervolgens opereerden we vanuit verschillende landen en dekten we onze risico’s af door onze activiteiten wereldwijd open te stellen. Dat was het moment waarop we besloten om wereldwijd te gaan zonder in miljoenen te investeren. Ook hebben we uitgezocht hoeveel functies we in huis moeten houden en hoeveel we als jong bedrijf kunnen uitbesteden.
De presentatie gaat in op wanneer een startup op zoek moet gaan naar investeerders, wat de mogelijke wegen zijn en hoe aan de slag te gaan met het plannen van externe financiering.