Dit is een korte toespraak op het Amazing NamastE-forum van IIM Shillong over hoe onze medeoprichter haar Ph.D. onderzoek en haar bedrijf, Dzukou om de kloof te overbruggen tussen westerse markten en makerclusters in een opkomende economie zoals India (in dit geval: Noordoost-India) zonder hun creativiteit en ontwerpen te negeren. We willen ook materieel knutselen en experimenteren binnen dergelijke gemeenschappen stimuleren om nieuwe materiële verhalen te innoveren.

We zijn blij dat we al drie maanden na onze lancering in de EU met een cluster in Assam zijn begonnen met dergelijk werk. Als startup is het moeilijk om maatschappelijke doelen boven economische doelen te houden en te gaan investeren in R&D. Maar we beginnen te kijken naar overheidsfinanciering in de EU voor het doen van materiaal-R&D. Als u een financieringsmogelijkheid kent, zouden we het zeer op prijs stellen als u ons wat advies zou kunnen geven.